T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi

Proje Hakkında

Proje Amacı:

Özel politika gerektiren gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesini arttırmak.

Projenin Hedefi:

Proje kapsamında belirlenen 35 ildeki özel politika gerektiren grupların mevcut durumu ile ilgili ihtiyaç analizi yapılması, yapılan analiz doğrultusunda bölgesel olarak bu gruplara ulaşılarak ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesi ve söz konusu Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesinin arttırılması.

Projenin Hedef Kitlesi:

Ülkemizde işsizliğin en büyük etkeni olan mesleksiz bireylerin, özellikle ve öncelikle özel politika gerektiren (dezavantajlı) grupların mesleki beceri edinmeleri hedeflenmektedir.

Bu Sebeple;

1.Engeli dolayısıyla eğitime erişim sağlayamamış gruplar,
2.Güvenlik nedeniyle göç etmiş kişiler,
3.Şiddet mağduru kadınlar,
4.Eğitime erişim fırsatı bulamamış olan bireyler,
5.Muhtaç durumdaki dul ve yetimler,
6.Cezaevlerinden tahliye olmuş veya olmamış bir mesleki becerisi olmayan veya meslek değiştirmek isteyenler,
7.Bir meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları,