T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi

Sık Sorulan Sorular

 • Kimler bu kurslardan faydalanabilir ?
  15 Yaş üzeri, öncelikle Özel Politika gerektiren bireyler (İşitme, görme, ortapedik ve zihinsel engelli bireyler. Şiddet mağduru ve siddete görmüş evden ayrılmış kadınlar. İşsiz ve mesleksiz genç kızlar. Cezaevinde yada cezaevinden tahliye olmuş bireyler. İşini ve mesleğini değiştirmek isteyen veya kendisini melseğinde geliştirmek isteyen bireyleri kapsamaktadır )
 • Kurs için bir ücret ödemen gerekiyormu ?
  Hayır. Kurslar için herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilirsiniz. Kursa katılana ayrıca bir ücret verilmemektedir.
 • Hangi Eğitimler veriliyor ?
  Proje kapsamında yapılan araştırmaya ve taleplere göre eğitimler verilecektir. Araştırma sonucunda çıkan eğitimlerin dışında da talep ve yeterli kursiyer olursa istenilen eğitimler verilebilir. Ön Başvuru Formunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün bütün eğitimleri listelenmektedir. Araştırma raporundaki çıkan eğitmler dışında da eğitimleri seçebilirsiniz.
 • Eğitim Süreleri ne kadar ?
  Verilecek eğitim konusuna ve alacağınız modüle göre değişmektedir. Eğitimin süresi ile ilgili Size en yakın pilot okulla görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Eğitim Sonunda Belge veriliyormu ? Sertifikasyon sistemi varmı ?
  Eğtim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafında belge verilecektir.
 • Eğitim Sonunda İş garantisi varmı ?
  Eğitim sonunda katılımcılara iş garantisi verilmemektedir. Ücretsiz kurslarımıza başvurarak iş bulma fırsatınızı artırabilir yada bireysel çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Kendime en uygun kursu nerede nasıl alabilirim ?
  Sitemizin Kurslar bölümünden hangi ilde hangi kursların açılacağı yada açıldığı yayınlanacaktır. Oradan takip edebilirsiniz. Yada İletişim bölümümüzden size en yakın koordinatör okuldan bilgi almanız da mümkün. Ayrıca; ana sayfadaki ön kayıt formunu doldurarak size ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Not: Aşağıda sorulara verilmiş olan cevaplar mevzuatları doğrultusunda ve uygulamalar değerlendirilerek verilmiştir. Tereddüt ya da aykırılık düşünüldüğünde mevzuatları doğrultusunda hareket edilmelidir.

 • 1. MEB Hayat Boyu Öğrenme G.M., İŞKUR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanı sıra Mesleki ve Teknik Eğitim G.M. neden böyle bir çalışma yapıyor?

  Benzer bir çok proje yada çalışma zaten Bakanlığımızca ve diğer Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarınca da yapılıyor, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün de böyle bir çalışma içerisinde olmasının sebebi, Bakanlığımızın yeniden yapılanma çalışmasından önce görevi gereği yapmış olduğu bir projenin Genel Bütçeden fon alınmış olması, sosyal sorumluluk, farkındalık oluşturma ve arttırmaya katkıda bulunma, bu tür çalışmaların da yapılabileceği, bir çok çalışma yapılmış olması, yapılıyor olmasının yanında hala hedef kitlede meslek edinme, mesleğini geliştirme konularında ihtiyaç olması.
 • 2. Kimler bu projeden kursiyer olarak faydalanabilir?
  Özel politika gerektiren bireyler (Engelliler (işitme, ortopedik, görme, hafif zihinsel, vb.), Dezavantajlılar (eski hükümlü, denetimli serbestlikten faydalanan, hükümlü, şiddet mağdurları, dul ve yetimler, okuma fırsatı bulamamış genç kızlar, vb.)
 • 3. Hangi kurumlar kurs açabilirler?
  Bakanlığımıza bağlı, kurs açabilecek her tür okul ve kurum kurs açabilir.
 • 4. Kurs açabilmek için kaç kursiyer olması gerekiyor?
  12 kursiyer olması gerekiyor. Ancak, Bakanlığımız Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 33/4 maddesi şartlarında bu şart aranmaz. (Okuma yazma, özel eğitim gerektiren bireylere, koruma altındaki bireylere, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklara, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanelerde yatan kişilere, tutuklu ve hükümlülere, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında düzenlenen kurslar ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik ve döner sermaye işletmesi bünyesinde düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı dikkate alınmaz.)
 • 5. Kursiyerlere nasıl ulaşabiliriz?
  Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, ilan ve duyurular, hedef kitle dernek, birlik ve organizasyonları, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları (Denetimli Serbestlik İl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, İŞKUR vb.),
 • 6. Kursiyerleri nasıl kayıt edebiliriz?
  Kursiyerler öncelikle MESGEP internet sayfası kursiyer kayıt linki kullanılarak kayıt yapılabilir. Bu kayıt kendisi ya da bir eğitim kurumu aracılığı ile yapılabilir. Daha sonra kurs işlemleri için E-Yaygın sistemine de kayıt yapılması gerekir.
 • 7. Farklı dezavantajlı bireyleri aynı kursa kayıt edebilir miyiz?
  Bir kurs programında farklı dezavantajlı bireyler de kayıt yapılabilir.
 • 8. Kursiyerlere ücret veriliyor mu?
  Bu projede kursiyerlere ücret verilmiyor.
 • 9. İl Proje Ekibinde kimler bulunabilir?
  İl Proje Ekibi: İl Milli Eğitim Şube Müdürü (ilgili birim sorumlusu), İl Koordinatör Okul Müdürü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İl Kurumlarından birinin yöneticileri, uygulama içerisinde bulunabilecek uzman ve öğretmenler ile gelmeleri halinde; İl Engelli Dernekleri Yöneticileri, Denetimli Serbestlik İl Yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yöneticileri, İş Kur Yöneticileri, Belediye İlgili Birim Yöneticileri, İl İş Veren Dernek ve Kuruluş Yöneticileri, Sendika Temsilcileri vb..
 • 10. E-Yaygın sistemine kayıt zorunlu mu?
  Yaygın sistemine kayıt zorunludur. Çünkü belgelendirme oradan yapılacaktır. E- Yaygın sistemi için de İlçe Halk Eğitim Merkezleri veya Mesleki Eğitim Merkezleri ile işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.
 • 11. E-Yaygın sistemi içerisinde verilecek kursların kurs saatleri fazla, azaltılabilir mi?
  Azaltılamaz, bu konu ile ilgili çalışmalar yapılıyor.
 • 12. Bazı engelliler ve dezavantajlılara destek personeli yada aileden birileri gerekiyor, bu durumda nasıl bir yol izleyebiliriz?
  Kurs faaliyetlerinde sorun oluşturmayacak bir şekilde gelmelerinde bir sakınca görülmemektedir, ancak onlara bir ücret ödenmesi ya da bir faydalanma söz konusu değildir.
 • 13. Bu proje kapsamında kurs alan bireye iş imkanı sağlanacak mı?
  İş imkanı sağlanma zorunluluğu yoktur, iş garantili bir proje değildir, ancak iş bulma konusunda yardımcı olunabilir, yol gösterilebilir.
 • 14. Bu proje kapsamında kurs alan bireyin istihdam durumu takip edilecek mi?
  Bu projeden kurs alarak istihdam edilen kursiyerin takip edilme zorunluluğu yoktur, ancak böyle bir çalışma da yapılabilirse proje faydası takip adına iyi olabilir.
 • 15. Engelleri sebebi ile kursa gelemeyen kursiyerler için ulaşım hizmeti sağlanabilir mi?
  Engelleri sebebi ile kursa gelemeyen kursiyerler için ulaşım hizmeti sağlanmaktadır, bütçe istenirken belirtilir ve bütçesi istenirse taşıma hizmeti satın alınabilir.
 • 16. Engeli veya dezavantajı sebebi ile evinden hiç çıkamayan bireye kurs verilebilir mi?
  Engeli veya dezavantajı sebebi ile evinden hiç çıkamayan bireye kurs verilebilir.
 • 17. Kurs verecek öğretmen/usta öğretici ücreti nasıl belirleniyor?
  Kurs verecek öğretmen/usta öğretici ücreti Genel Bütçe imkanlarından faydalanılarak ve Bakanlığımızın ücretlerle ilgili mevzuatı gereği ders ücreti ödenebilmektedir.
 • 18. Bu proje ekonomik kodundan harcama yetkililerine gönderilen ödeneklerden ders ücreti ödenebilir mi?
  Bu proje kapsamında gönderilen ödeneklerden ders ücreti ödenmesi mümkün değildir (6.1, 6.2, 6.9 Ekonomik Kod).
 • 19. Bu proje kapsamında alınan kurs belgeleri nerelerde değerlendirilebilir?
  Bu proje kapsamında alınan kurs belgeleri; kurs belgesi ile istihdam sağlayan iş yerlerinde, kurs saati yeterli ise kalfalık ve ustalık belgesi denkliğinde (En az 256 saat kurs ve meslek alanında çalışmışlık aranmaktadır, kurs saati fazlalaştıkça meslek alanında çalışmışlık azalır. Örneğin 256 saatlik meslek kursu için kalfalıkta 3 yıl meslek alanında çalışmışlık, 1024 saatlik kurs için bir yıl meslek alanında çalışmışlık aranır, ustalık için bu sürelere 5 yıl eklenmelidir. ) , aynı alan için üst düzey mesleki eğitim almak için değerlendirilebilir. Ustalık belgesi alanlar iş yeri açabilirler.
 • 20. Bu proje kapsamında açılan kurslarda öğretmen/usta öğretici olan yada olacak personele kurs verilebilir mi?
  Bu proje kapsamında açılacak kurslarda öğretmen/usta öğretici olacak yada olan kişilere özel politika gerektiren bireylerle iletişim, onlara mesleki eğitim nasıl verilebilir gibi konularda eğitici eğitimi niteliğinde kurs verilebilir. Bütçe gerekiyorsa, bu da proje bütçesinden karşılanabilir.
 • 21. Engellilere verilen kurs sonunda alacakları belge ile işe girip, çalışırken yapabilecekleri iş kazasında kurs yada belge verenlerin bir sorumluluğu var mı?
  Proje kapsamında kurs alıp, aynı konu üzerinde bir iş yerinde çalışırken iş kazası geçiren özel politika gerektiren bireye kurs veren yada belge verenlerin bir sorumluluğu yoktur. Bu konuda oluşabilecek sorunlarda, ilgili iş yerinin sorumluluğu bulunmaktadır.
 • 22. Bu proje kapsamında kursu başarı ile bitirip belge alan bireye iş/istihdam garantisi var mı?
  Bu proje kapsamında kursları başarı ile bitirip belge alan kursiyerlere iş/istihdam garantisi bulunmamaktadır.
 • 23. Kurs bütçesi kurs bitirildikten sonra gelirse nasıl bir yol izleyebiliriz?
  Kurs için istenen bütçe zamanında gelmeyip, kurs bitirildikten sonra gelirse; kurs ile ilgili malzemeler mevzuatı gereği işlemler yapılarak alınmış ise, taşınır mal işlemleri gerçekleştirilerek bütçe harcanabilir (kurs sürdürülürken kamu ihale mevzuatı gereği işlemler yapılarak malzeme alınmış ancak bütçe olmadığı için ödeme yapılamamışsa, ödemeleri bütçe gelince yapılabilir). Eğer bütçe gelmediği için herhangi bir taşınır alım işlemi yapılmamışsa ve kurs bitirilmişse, ödenek de gelmiş ise ya geri iade edilecektir, ya da yeni bir kurs açılarak o kurs malzemeleri için kullanılabilir. Bu durum Bakanlığa bir yazı ile bildirilmelidir. Ayrıca yeni açılan kurs için ayrıca bütçe talep edilmez.
 • 24. E-Yaygın sistemi girişlerini nasıl yapabiliriz?
  E-yaygın sistemine girişler, kurs başlamadan önce onay işlemleri aşamasında, İl/İlçenin Halk Eğitim Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından kurs onayı alınarak E-Yaygın sistemine giriş yapılır.
 • 25. E-Yaygın sistemi şifresi bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri ilgililerinden destek alınamazsa nasıl bir yol izlenebilir?
  Bu konuda İl Proje Ekip Başkanı (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı) konuyu çözecektir. Çözüm olmadığı takdirde Bakanlığımız Proje Ekibi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir problem yaşanmayacağı düşünülmektedir.
 • 26. Kurslar okul ve kurum dışında olabilecek yerlerde de verilebilir mi?
  Kurslar okul ve kurumlar dışında da olabilir. Evde, hastanede, dernek binasında, Belediyeler eğitim birimlerinde, Ceza ve Tutukevlerinde, sığınma evlerinde vb. yerlerde de kurs açılıp mesleki eğitim verilebilir. Kurs onaylarında bu yerler belirtilebilir.
 • 27. Kadın Sığınma Evlerinden kursiyer olacaklar ile ilgili nasıl bir işlem gerekiyor?
  Sığınma evlerinde üst düzey bir güvenlik söz konusu olduğu için, ilgili birim yöneticileri nasıl bir uygulamayı uygun görüyorlarsa çalışma ona göre yapılabilir. Kurs sığınma evinde yapılabilir, kimlik ilgileri istenmeyebilir, kursu erken bırakabilirler (başka yere nakil vb. sebepler ile), böyle durumlarda katıldığı yere kadar olabilecek bir belge kendilerine verilebilir, gittiği yerde benzer kurs varsa oraya dahil olması beklenir.
 • 28. Kurs bütçesinden ne tür malzemeler alınabilir?
  Kurs bütçesinden, kurs için gerekli tükenebilen, yoğaltılan, temrinlik malzeme alınabilir. Bunların yanında uzun süre dayanıklı olmayan küçük el aletleri de alınabilir.
 • 29. Kurs bütçesinden demirbaş nitelikli araç/gereç alınabilir mi?
  Kurs bütçesinden dayanıklı taşınır ve makine, araç gereç alınmaz, yani demirbaş nitelikli araç ve gereç alınmaz.
 • 30. Kurs planlandı, onaylandı ancak kurs bütçesi gelmezse nasıl bir işlem yapılacaktır?
  Kurs planlanmış, onaylanmış, kursiyer de var ise, projede bütçe olduğu sürece mutlaka bütçe gönderilir. Buna rağmen bütçe gelmez ise eğer kurs yapılmamış ise iptal edilir. Yapılmış ise bir yeden kaynak bulunmuş malzeme ile, ya da uygulama yapılamayarak yapılmış ise normal işlemleri sürdürülür, belge verilir.
 • 31. MESGEP projesinin bitiş tarihi ne zamandır?
  MESGEP projesi 31 Aralık 2015’te sona erecektir.
 • 32. Örgün eğitim öğretim yapan okullarda ikili, mesleki A.Ö.L yüz yüze dersleri sebebiyle zaman kalmıyor, kursiyerlerimiz olursa nasıl bir işlem yapmak gerekir?
  Kursiyerler için bakla okul yada kurum bulunur, usta öğretici ya da başka kurumdan öğretmen bulunur, kurs yapılmaya çalışılır. Hiçbir şekilde imkan olmaz, bütçe de istenmemiş ise kurs iptal edilebilir.
 • 33. Okul ve kurumlarımız engellilerin eğitim öğretim alacağı niteliklerde düzenlenmiş değil, bu durumda kursiyer olursa nasıl bir işlem yapmak gerekir?
  Kursiyer olduğu sürece şartlar oluşturulmasına gayret gösterilecektir. Engelli kursiyerler refakatçileri ile getirilip, götürülebilir. Fazla zorlanmayacakları okul ve kurumlara yönlendirme yapılabilir. Okul ve kurumlarımızın fazla zorlanmayacakları fiziki mekanlarda kurs yerleri düzenlenebilir.
 • 34. Proje kapsamında il koordinatör okullarına verilmiş bulunan özel hat telefon ile ilgili ödenek ve sorunlarda nasıl bir yol izlenecektir?
  Proje ile ilgili 444 4 632 özel telefon hattı doğrultusunda kurulu bulunan il koordinatör okullarındaki telefonlar, proje merkez okulu Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) üzerine kayıtlıdır. Kurma, borç ödeme iş ve işlemleri bu okul üzerinden yürütülmektedir. Ortaya çıkabilecek sorunlar yukarıda adı geçen okul ile çözülebilecektir.
 • 35. Proje kapsamında il koordinatör okullarına verilmiş bulunan özel hat telefondan hiç talep gelmiyor, ne yapılması gerekiyor?
  Proje özel hat telefondan hiç talep gelmiyor olsa da telefonlar proje bitiş tarihine kadar devam edecektir.
 • 36. Proje internet sayfasından kursiyer işlemleri yapmak için giriş yaptığımızda zaman zaman sorunlarla karşılaşıyoruz, ne yapılması gerekiyor?
  Proje internet sayfasından il koordinatör okulları şifreleri ile giriş yaptıklarında ya da kursiyer kaydı için giriş yaptıklarında sorunlarla karşılaşılması halinde proje merkez okulu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan sorunlar genelde bilgisayarda kurulu bulunan programların versiyonlarından kaynaklanmaktadır (İnternet Explorer, Google Chrome, FireFox gibi). Bu programların versiyon ve yamalarının gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.
 • 37. Kurslar kaç saat olabilir?
  Proje arka planı oluşturulurken en az kurs saati, modüler mesleki eğitimde bir modülünün süresi 40 saat olduğu için 40 saat olarak belirlenmiştir. Ancak, E-Yaygın sistemine kayıt olabilmek için yeterlilikler seviyesinde bir mesleğin en az kabul edilebilir kurs saati E-yaygın sisteminde ne olması gerekiyor ise buna göre kurs saatleri belirlenmelidir. Bunun yanında kursiyer kurstan ayrılmak istediği zaman kendisine gördüğü modüller ifade edilerek bir alınan modül döküm çizelgesi düzenlenip verilebilir. Olduğunda ilgili kursa başka zaman, başka bir yerde kaldığı yerden devam edebilir.
 • 38. E-Yaygın sisteminden çıkan kurs bitime belgesinde kimlerin imzası olmalıdır?
  E-Yaygın sisteminde çıkan kurs bitirme belgesinde üç imza hanesi bulunmaktadır. Bu imza hanelerinde ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Müdür Yardımcısı, Kurs yapan okul/kurum müdürü vb.
 • 39. Kurs ile ilgili gelen bütçe harcamasını kim yapacak?
  Kurs için gelen ödenek, harcama yetkilisi okul/kurum tarafından harcanabilir.
 • 40. Proje ile ilgili yapılan araştırma raporu sonucu ortaya çıkan kurslar dışında da kurs açılabilir mi?
  Öncelikli olarak proje için yapılan araştırma raporları doğrultusunda ortaya çıkan kurslar açılacak, ancak bu kurslar istenmiyorsa, ihtiyaca göre farklı kurslarda açılabilir.
 • 41. Bir engelli kursiyer için de kurs açılabilir mi?
  Açılabilir, ancak ödeneklerin daha verimli kullanılabilmesi için kurs eğitimini engellemeyecek yeter sayıda aynı yada farlı engel yada dezavantaj gruplarından da kursiyer alınması tavsiye ediliyor.
 • 42. Engelli refakatçisi için bir ücret söz konusu mudur?

  Kursları engeli sebebi ile refakatçisi ile birlikte takip eden kursiyerin refakatçisine herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.
 • 43. Kurs esnasında üretilen ürünler kursiyerlere verilebilir mi?
  Kurs esnasında üretilen ürünler, tutanaklara bağlanarak, gerekçe belirtilerek kursiyerlere verilebilir.
 • 44. Kurs bütçelerinin zamanında gelmesi için ne yapmak gerekiyor?
  Kurs bütçelerinin kurslar başlamadan önce gelmesini sağlamak için, kurs planlaması daha önceden yapılması gerekir (En az bir ay öncesinden bütçe istenmelidir).
 • 45. Kursun belirli bir zamanına kadar gelip sonra devamsız olan kursiyere bir belge verilebilir mi?

  Evet, eğitim aldığı yere kadar hangi modülleri almış ise onlar ifade edilerek bir belge verilebilir.
 • 46. E-Yaygın sistemine MESGEP, projesi de eklenebilir mi (okullar hayat olsun gibi)?
  Bunun ile ilgili çalışma Genel Müdürlükler düzeyinde yapılmaktadır.
 • 47. Kurs öğretmeni olan kadrolu öğretmenlere kursun ders ücreti kim tarafından ödenecektir?
  Kurs öğretmeni olan kadrolu öğretmene, kadrosunun bulunduğu okul/kurum ders ücretini ödeyecektir. Ancak, bazı Halk Eğitim Merkezleri kadrosu başka okul ve kurumda olduğu halde bu tür kurs ders ücretlerini kendileri ödüyorlar, bu da sorun oluşturmaz.
 • 48. Evlerde de eğitim verilebilir mi?
  Evlerde de eğitim verilebilir. Kurs onayı alınırken bunun belirtilmesi gerekir.
 • 49. 15 yaşının altında olup kurs almak isteyen olursa alabilir mi?
  Bu proje kapsamında 15 yaş altı bireylere kurs verilmemektedir.
 • 50. Kurs açmak için plan yaptık, bütçe istedik, bütçesi geldi, kursiyer kayıt olmadı, bu durumda nasıl bir işlem gerekiyor?
  Böyle durumlarda gelen bütçe ile yeni bir kurs planlanabilir (bu durum Genel Müdürlüğe bildirilmelidir), bu yapılamaz ise ödenek geri gönderilmeli daha doğrusu tenkisi sağlanmalıdır.
 • 51. Kurslar nerelerde açılabilir?
  Kurslar, kurs onayında belirtilmek suretiyle kurs açılabilecek her yerde açılabilir.
 • 52. Kurs öğretmeni/usta öğreticisi için taşıma ücreti olabilir mi?
  Kurs öğretmeni /usta öğreticisi için taşıma ücreti söz konusu değildir.
 • 53. Özel politika gerektiren bireylere gündelik hayatlarında gerekebilecek konularda kurslar verilebilir mi?
  E-Yaygın sisteminde onaylandığı sürece her türlü kurs verilebilir. Özel politika gerektiren bireylere gündelik hayatlarında gerekebilecek kurslar da verilebilir.
 • 54. Kurs devam ederken istenen ödenek yetersiz kaldı, bu kurs için yeniden ödenek talebinde bulunulabilir mi?
  Kurs devam ederken ihtiyaç duyulan ödenek yetersiz kaldığında tekrar aynı kurs ile ilgili gerekçe gösterilerek bütçe istenebilir.
 • 55. Proje ile ilgili araştırma raporunda ortaya çıkan kurs haricinde kurslar da kurs olarak verilebilir mi?
  Proje araştırma raporunda ortaya çıkan kurs haricinde de kurslar da verilebilir, ancak öncelikler araştırma sonucu kurslara verilmesi gerekmektedir.
 • 56. Bu kurslarda alınacak belgeler ile kalfalık ve ustalık belgesi almak için başvuru yapılabilir mi?
  Bu kurslar sonunda alınacak belgeler ile kalfalık ve ustalık belgesi almak için başvuru yapılabilir. Ancak, alınan kurs saatinin ve kurs alanı ile ilgili çalışmışlık şartlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda denklik işlemi yapılması gerekmektedir. Daha geniş bilgiler, İl/İlçelerde bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri’nden alınabilir. Çünkü her meslek alanı ve alınan kurs saati sonucuna göre farklı denklikler ortaya çıkmaktadır.

 • 57. Kişisel gelişim kursları da açılabilir mi?
  Bu proje kapsamında sadece mesleki kurs ve var olan mesleki beceriyi geliştirme alanlarında kurslar olabilir. Kişisel gelişlim kursları açılamamaktadır.
 • 58. Kurslar günün hangi saatlerinde olabilir?
  Kurslar günün her saatinde olabilir, bu durum kurs yeri, kurs eğiticisi ve kursiyerlerin durumuna uygun olarak belirlenebilir. Tam gün tam yıl kapsamında da akşamları ve hafta sonları da yapılabilir.
 • 59. Proje ile ilgili diğer paydaşların il birimleri destek olmuyorlar, bu durumda ne yapılabilir?
  Proje çalışmaları konusunda, paydaş yada birlikte çalışılmasında fayda görülen kamu yada özel kurum ve kuruluşlar destek olmuyorlar ise, İl Proje ekip başkanı ve ekip, İl Müdürlerimiz, Vali yada ilgili Vali Yardımcılarımız ile konuya çözüm bulmaları beklenmektedir. Böyle de olmuyorsa yapılabilecek bir şey yok. Destek olmaya çalışan diğer paydaşlar ile gerekli çalışmalar yapılabilir. Bu projede gönüllülük, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
 • 60. Kursiyerler engelli ve dezavantajlı oldukları için öğretmen/usta öğretici ücreti ( %25 fazla) olabilir mi?
  Engelli ve dezavantajlı bireylere verilen kurslarda görevlendirilen eğiticilere %25 fazla ücret ödenmesi mümkün gözükmemektedir. Ders ücretinin %25 fazla ödenebilmesi için özel eğitim okul ve kurumunda ya da özel alt sınıflarda yönetici ve öğretmen olarak çalışıyor olmak gerekiyor.
 • 61. Kurslar ile ilgili alınan mal ve malzemeler ile araç gerecin taşınır iş ve işlemleri nasıl yapılacaktır?
  Kurslar için alınan mal ve malzemelerin taşınır iş ve işlemleri normal mal alımlarında hangi tür iş ve işlemler yapılıyorsa aynen yapılması gerekmektedir. Mal alımı için bir ihale yöntemi yada doğrudan temin yöntemi kullanılarak mal alımı yapılır, ödeme evraklarına taşınır mal işlem fişi konulması gerekmektedir. Bunun da KBS sisteminden yapılması sağlanmalıdır. Satın alma işleminden sonra harcama işleminde de kurs öğretmeni/usta öğreticisi zimmetine çıkarılabilir, oradan da kursta harcanması sağlanır. Satın alma işlemini yapan birim ile kurs yapan birim birbirinden farklı ise, taşınır işlemleri sisteminden taşınır devri yapılabilir veya yine tutanak ile kurs yaptıran birime yada kurs eğiticisine teslim edilir. Sonuçtan da yine tutanak ile bilgi alınabilir.
 • 62. Özel politika gerektiren bireylere yönelik diğer kurslar, MESGEP kapsamında da değerlendirilebilir mi?
  Değerlendirilebilir. Ülkemizde özel politika gerektiren bireylere yönelik bir çok meslek edindirme projeleri uygulanmaktadır. Bu projelerdeki meslek kurslarından da faydalanan kursiyerler, MESGEP ve E-Yaygın sistemine kayıt edilerek, temrinlik ve taşıma ihtiyaçları için, gerekiyorsa genel bütçe imkanlarında eğiticiye ders ücreti ödenmesi için MESGEP projesinden destek verilebilir.
 • 63. Kurs için bütçe gelen okul ile kurs açılan okul/kurum aynı değil ise, kurs bütçesinin kullanımı için nasıl bir yol takip edilmelidir?
  Kurs bütçesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlar için kendi hesaplarına gönderilebilmektedir. Diğer Genel Müdürlükler ile MEB dışı kurs açabilecek kurum/kuruluşlara bütçe göndermek mümkün değildir. Bütçe gelen birim ile kurs yapan birim farklı ise, bütçe gelen birim harcama yetkilisi olduğundan dolayı, kurs için gerekli satın alma işlemini mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirecek ve satın alınan kurs malzemeleri taşınır mal mevzuatına göre kurs açan birime verilmelidir. Bu mümkün olmadığı zamanlarda bu işlem tutanaklar ile de iki birim arasında yapılabilir. Kurs birimi yaptığı malzeme sarfını yine tutanak ile harcama yetkilisi birime vermelidir. Bu işlemlerin hepsi her iki birimde de arşivlenme süreleri doğrultusunda arşivlenerek saklanmalıdır.
 • 64. Proje çalışmaları için sponsorluk kabul edilebilir mi?
  Sponsorluk kabul edilebilir.
 • 65. Proje çalışmaları için protokoller yapılabilir mi?
  Proje çalışmaları için protokoller yapılabilir.
 • 66. Kurs kayıtları nasıl yapılabilir?
  Kurs kayıtları, bireyin kendisinin direkt mesgep.meb.gov.tr adresinden yapabileceği gibi, herhangi bir mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumdan da yapılabilir.
 • 67. Kurs onayları nasıl yapılabilir?
  Kurs başvuruları uygun olan bireyler, kurs görecekleri program belirlendikten sonra İlçe Halk Eğitim Merkezileri/Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından Kaymakamlık Onayları alınıp, e-Yaygın sistemine kayıtları yapılmalıdır.
 • 68. Kurs açılacak yeterlikte kursiyer bulunamazsa ne yapılması gerekir?
  Kurs açılacak yeterlikte kursiyer bulunmaması durumunda, kursa başvuru yapan bireylere yeter sayıda müracaat olmadığı için kurs açılamadığı bilgisi verilerek kurs açılamayabilir.
 • 69. Hangi kursların açılabileceğini nasıl öğrenebiliriz?
  E-Yaygın sisteminde var olan bütün kurslar verilebilir. Bu kursları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, mesgep.meb.gov.tr internet sayfalarından öğrenebilirsiniz. Yada en yakın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden öğrenilebilir.
 • 70. Kursların nerelerde açılabileceğini nasıl öğrenebiliriz?
  Kurslar, başvuru durumuna göre bireye en yakın mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında açılabilir. Bununla birlikte kurs başvurusu esnasında da kursun nerede açılabileceği bilgisi kursiyere verilebilir.
 • 71. Kursa kabul edilip edinilmediği nasıl öğrenilebilir?
  Kursa kabul durumunda, verilmiş olan iletişim bilgilerine göre telefon/mail ile kursiyerlere bildirim yapılabilir. Direkt kendileri görülerek yüzlerine söylenebilir. Kabul edilmeme durumunda ise ya dönüş yapılmaz veya yine aynı yollarla bilgi verilebilir.
 • 72. Kurs öğretmeni/usta öğreticisi nasıl belirlenmektedir?
  Kurs açacak birim tarafından mevzuatına uygun şartları taşıyan kişiler, kurs öğretmeni/usta öğreticisi veya eğitmeni olarak belirlenebilir.
 • 73. E-Yaygın Otomasyon sistemine kursiyerleri kayıt etmek zorunlu mudur?
  E-Yaygın Otomasyon Sistemine kursiyerler kayıt edilmek zorundadır. MEB onaylı belge almak için bu şarttır. Projenin uygulanmasında da bu bir gerekliliktir.
 • 74. E-yaygın otomasyon sistemine kayıt yaptırmadan, farklı kurum kuruluş yada okul adına belge verilebilir mi?
  Zorunluluk halinde verilebilir, (örneğin; e-yaygın sistemine zamanında kayıt yapılamayan kurs için olabilir) ancak proje gereklilikleri yerine getirilmemiş olur, bu istendik bir durum değildir. MEB onaylı belgelere sağlanan ve sağlanabilecek haklardan faydalanılamaz.

 • 5. Yönetici eğitimlerinde hangi konular bulunmaktadır?
  Proje ile ilgili bilgileri içeren konular bulunmaktadır.
 • 76. Eğitici (öğretmen/usta öğretici) eğitimlerinde hangi konular bulunmaktadır?
  Proje ile ilgili konular ile özel politika gerektiren bireylerin mesleki eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile uyulması gereken kurallar, bu bireylerle iletişim kurma yolları gibi konular bulunmaktadır.
 • 77. Kursiyerlerin eğitiminde hangi konular veya programlar uygulanacaktır?
  Kursiyerlerin eğitimlerinde e-yaygın sisteminde seçilmiş kurs alanının onaylanmış programı uygulanması gerekmektedir.
 • 78. Kurs bütçesi oluştururken/istenirken neleri dikkate almak gerekir?
  Kursun başlama zamanı, kaç kişiye kurs verileceği, nerede verileceği, kurs için gerekli olan malzemelerin neler olabileceği ve bunların fiyatları, bu kurs malzemelerinin kurs eğitiminde harcanabilir tür (yoğaltım/temrinlik) malzeme olması, kursiyerin engel/özel durumuna göre taşınıp taşınmaması hususlarına dikkat edilmelidir.
 • 79. Kurs için ödenek isterken herhangi bir form bulunmakta mıdır?
  Kurs için bütçe istenirken mesgep.meb.gov.tr internet adresinde bulunan örnek bütçe isteme formu kullanılmalıdır. Bu forma ayrıntı bilgi ve belgeler eklenebilir.
 • 80. Talep edilen ödenekler harcama yetkililerine gelince hangi yöntemler ile mal alımı yapılacaktır?
  Talep edilen ödenekler gelince harcama yetkilisi öncelikle bütçe koduna dikkat etmelidir, bununla birlikte kamu ihale kanunu hükümlerine göre iş ve işlemler yaparak kurs için mal alımı yapabilir.
 • 81. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olmayan bir okul/kurum kurs açmak isterse ödenek ihtiyacını nasıl karşılaması gerekir?
  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olmayan bir okul/kurum kurs açmak isterse ödenek ihtiyacını, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Proje İl Merkez Okulu aracılığıyla ister ve harcamasını da aynı okul aracılığı ile yapar.
 • 82. Kurslar sonunda belge düzenlenecek mi?
  Kurslar sonunda belge düzenlenecektir. E-yaygın sistemi üzerinden MEB onaylı belge çıkarılarak, imza edecek yetkililer imzalayarak düzenlenen belge kursiyerlere verilecektir.
 • 83. Kurs sonlarında kursiyer belge töreni yapılabilir mi?
  Kurs sonlarında kursiyerlere belge töreni düzenlenebilir.
 • 84. Kursiyerler kurs içinde ve sonunda değerlendirmeye tabi tutulacaklar mı?
  Kursiyerler kurs içinde ve sonunda öğrenme seviyelerini test etmek, başarılı olunup olunmadığı konularını test etmek için değerlendirmelere tutulabilirler. Bunları kurs eğiticisi yapacaktır.
 • 85. MESGEP projesi kapsamında yapılan çalışmaların denetim ve takipleri nasıl olacaktır?
  Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar, birimlerin denetimleri esnasında, zaman zaman proje ilgililerince ve birim yöneticilerince denetimlere tabi tutulabilirler. Yapılan çalışmalar takip edilebilir, kayıtları tutulabilir. Aynı zamanda bu bilgi ve belgeler dosyalanabilir. Bunlar proje konusunda hesap verebilirlik açısından yapılması gereken hususlardır.
 • 86. MESGEP projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili Bakanlığımıza bilgi verilecek mi?
  Proje kapsamında yapılan çalışmalar altı aylık (Ocak-Temmuz) dönemler halinde Bakanlığa rapor şeklinde gönderilecektir. Bununla birlikte istenildiği zamanlarda da proje ile ilgili çalışmalar ve istatistiki bilgiler Bakanlığa ve ilgili birimlere verilecektir.
 • 87. MESGEP projesi ile ilgili soru ve sorunlarımıza nasıl ve nereden cevap bulabiliriz?
  MESGEP Projesi ile ilgili soru ve sorunlar Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü proje birimi, proje merkez okulu Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) proje birimi, il proje birimleri ve il merkez okul proje birimleri her türlü soru ve sorunlara cevap verebilirler. Her birisine erişim mesgep.meb.gov.tr adresi sayfalarındaki iletişim bilgilerinden sağlanabilir.
 • 88. İl Eylem Planı bir seferlik mi yapılacak?
  İl Eylem Planlarının her dönem için yenilenmesi gerekmektedir. 2014-2015 yeni planlama yapılması gerekiyor.
 • 89. Kurs açıldı ve bitirildi, ancak E-Yaygın sistemine kayıt edilmemiş, bu durumda ne yapılabilir?
  Böyle durumlarda çözüm için, İl/ilçe E-Yaygın sisteminin ilgili birimindeki yetkilileri ile görüşülüp bir yol izlenebilir. Bir çözüm bulunamadığı takdirde, kurs veren birim mevzuatına uygun bir belge düzenleyerek kursiyerlere belge vermesi gerekmektedir.